Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Akill Nelabar
Country: Kuwait
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 17 January 2010
Pages: 240
PDF File Size: 17.88 Mb
ePub File Size: 19.22 Mb
ISBN: 226-7-43670-830-3
Downloads: 58019
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktilmaran

Sigg, urednici, Od ostalih radova u istoj knjizi koji se bave problemom odno sa seksualnih hormona gromm agresije elim spomenuti jo samo jed nu studiju, onu K.

I meu primitivnim plemenima esto nalazi mo borbu to izgleda da je uveliko pokazivanje vjetine, a samo u manjem broju sluajeva izraz destruktivnosti. Narcisoidna slika vlastite grupe raste do najvie toke, dok se obezvreivanje neprijateljske grupe spu ta do najnie.

Ne nae svjesne misli, ve one kate gorije misli i osjeaja koje su ukopane u naoj nesvjesnosti i jo predstavljaju iskustvenu sr prisutnu u svim ljudima i kultura lujdske ukratko, to je ono to bih elio nazvati primarnim ljudskim iskustvom. Tek se nedavno taj tradicionalni stav poeo dovoditi u pitanje.

Taj eksperiment ljusske na to da je muki hormon stimulacija za borbeno ponaanje, a ne uvjet bez kojeg se ono ne bi moglo pojaviti. No ak anattomija ti osjeaji ne bi bili dovoljni da potkrijepe volju za nastavak. To moe biti jedino rezultat drastinih promjena u drutvenoj organizaciji koju tre ba preobratiti od orijentacije na vladajuu silu vlasnitva na i votnu orijentaciju; od imanja i nagomilavanja bivstvovanju i su djelovanju. Obdaren sa-mosvijeu i razumom ovjek je svjestan sebe kao bia odvojenog od prirode i od drugih; on je svjestan svoje nemoi, svog nezna nja; on je svjestan svog kraja: Sebinost je normalan izraz bioloki danog nagona za samoouvanjem, iji je cilj dosizanje neophodnog za ouvanje 32 33 ivota ili destuktivnosti, tradicionalnog standarda ivljenja.

Bilo da su to vrijednosti, ideali, preci, otac, majka, tlo, zemlja, klasa, religija i stotine drugih pojava, oni se doiv ljavaju kao svetinja. Izdie ga iznad njegove 57 izolirane egzistencije, sa svim njegovim sumnjama i nesigurnou, i daje znaenje ivotu.

Zato je ono zajedniko svim ljudima i ljudskd ga potrebno objanjavati kao rasno nasljee.

Montagu i J. Valja napomenuti da je pacijent nor malno bio vrlo uljudan ovjek, koji se prema meni, i prije i po slije te provale gnjeva, odnosio s potovanjem.

  DELL VOSTRO 5460 PDF

Ranije smo pokazali, u kontekstu agresije meu primitivnim narodima, da su oni posebno lovci i sakupljai hrane naj manje ratoborni i da njihovu borbu karakterizira relativni nedo-statak destruktivnosti i rfomm.

Nestana agresija Cilj nestane agresije je primjena vjetine a ne destrukcija ili teta; ta agresija nije motivirana mrnjom.

Jasno je da se u kontekstu ove studije ne mogu uputati u to iroko i jo uvijek kontroverzno podruje. Kako moemo objasniti tu hiperagresiju u frmom Luk i strijela su takoer nekada bili oruja napada i obrane s ciljem unitenja destructionno danas je umijee baratanja lu kom i strijelom ista primjena vjetine, to je tako instruktivno pokazano u maloj knjizi Zen u umijeu baratanja lukom i strije lom Zen in the Art of Archery E.

Miljenje da je rat uzrokovan ovjekovom agresijom nije samo nestvarno ve i tet no.

Djole Iznogud –

U vrijeme revidiranja ovog dijela rukopisa izgleda da izvjetaji sa Openitije reeno, izgleda da je samo ovjek destruktivan izvan cilja obrane ili postizanja onoga to mu je potrebno. To je tragian pokuaj jer uspijeva samo trenutano kao u transu ili pijanstvu ili, ako i traje kao u strasti mrnje ili moiosakauje ovjeka, otuuje ga od ostalih, iskrivljava njegovu razboritost te ga ini ovisnim o toj posebnoj strasti kao to je netko ovisan o jakim drogama.

Remember me on this computer. Tako je Freud dodao drugi povijesni argument humanistikom vjerovanju da svi ljudi imaju zajedni ku sr ljudskosti.

Finding libraries that hold this item Efektivnost ovjekova svijest o sebi kao biu u stranom tegobnom svijetu i posljedini osjeaj nemoi Iako bi mogli njime ovladati. The E-mail message field is required. Ono bi bilo razorno za elementarnu vezu odnosa izmeu mujaka i enke i, jo vanije s biolokog stajalita, bilo bi usmjereno na povredu enke na kojoj poiva odgovornost za odgajanje i uzdizanje po tomstva. Uz taj uvjet moemo osjetiti to je izvorni ovjek doivljavao, koje je egzistencijalne potrebe imao i na koji nain su destruitivnosti ukljuu jui i nas mogli na njih reagirati.

Ono se prakticira, na primjer, u zen-budistikoj borbi sabljama, koja za htijeva veliku vjetinu, kontrolu cijelog tijela, potpunu koncen traciju kvalitete koje dijeli s umjetnou koja je oigledno potpuno razliita od umjetnosti ajne ceremonije. Please re-enter recipient e-mail address es.

Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti : prva knjiga.

Pa ipak, stajalite koje sam ovdje iznio dijele brojni istaknuti znanstvenici iji se cjelovit filozofski po gled razlikuje od prosjenog; posebno mislim na stajalita pale ontologa F. Mnogo su ei drugi, kompliciraniji. S druge strane, ako je osoba postigla neto to nailazi na priznanje u podruju umjetnosti, znanosti, sporta, poslova ili politike, njeno narcisoidno dranje izgleda ne samo realistino i racionalno ve se neprestano hrani divljenjem drugih.

  ALPINE KTX 100EQ PDF

WorldCat is the world’s largest library catalog, helping you find library materials online. Ciljevi i motivi za padnih saveznika bili su slini. Ako je voa uvjeren u svoje iz vanredne talente i u svoju misiju, bit e mu lake pridobiti i roki auditorij koji privlae ljudi apsolutno sigurnog izgleda.

Editions of The Anatomy of Human Destructiveness by Erich Fromm

Strah je, slino bolu, najneugodniji osjeaj i ovjek e uiniti gotovo sve da ga se oslobodi. To objanjava zato Churchill nije patio od e stokih mentalnih posljedica kada je Mnogim ljudima manjka samopotvrujua agresivnost, a mnoge ene odlino obavljaju zadatke koji takvu agresivnost trae.

Kao vrlo dobar primjer vidi Tukididov opis Peloponeskog rata. Uistinu, veina podataka o ovjekovoj prirodi je u osnovi iste vrste kao Zuckermanovi originalni podaci o pavija nima s Monkev Hilla u londonskom zoolokom vrtu S. Izgleda da ovjeka duboko privlai kretanje ka linim, drutvenim i prirodnim granicama njegove egzistencije, kao da je nagnan gledati preko uskog okvira u kome je prisiljen egzis tirati.

Ali to je izopaenje izvornog znaenja rijei efektuirati od latinskog ex-facere, initi.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Po slunost se posebno njeguje u vojsci, budui da je bit vojske sa graena na apsolutnom ddestruktivnosti prihvaanju komandi koje iskljuuje svako pitanje. Zbog toga ovjekova hiperagresija nije uzrokovana veim agresivnim potencijalom, ve injenicom da su stanja koja proizvode agresiju ljudskke kod ljudi no kod ivotinja, koje ive u svom prirodnom boravitu.

Tako za sada jo ne bi bilo mogue rei da je komplement XYY definitivno ili redovito povezan s ne normalnostima u ponaanju. Pojava samosvijesti, ra zuma i imaginacije svrstala je ovjeka u nepravilnost, hir sve mira.

Written by
admin